Caravanserai 2017

Caravanserai

Młodzi Badacze Starożytnego Wschodu / Young Scholars of Ancient Oriental Studies

I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna /
1st International Interdisciplinary Conference

Zobacz program konferencji

PDF Zaproszenie / PDF Call for Papers

Miejsce / Venue

Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii /
Warsaw, University of Warsaw, Institute of Archaeology
http://archeo.uw.edu.pl

Terminy / Timeline

Zgłoszenia uczestnictwa / Application – do 2 kwietnia 2017 / by 2nd April 2017
Informacja o zakwalifikowaniu / Notification of Acceptance – do 23 kwietnia 2017 / by 23rd April 2017
Konferencja / Conference – 10-11 maja 2017 / 10th-11th May 2017

Język konferencji / Language of the Conference

polski, angielski / Polish, English

Czas trwania referatu / Time for Presentation

do 20 minut / up to 20 minutes

Formularz zgłoszeniowy / Application Form

Kliknij tutaj / Click here

Opłata konferencyjna / Conference Fee

20 zł / PLN

Kontakt / Contact

caravanserai.conference@gmail.com

Facebook: caravanserai.conference

Komitet Organizacyjny / Organising Committee

Tomasz Barański – prezes SKN Szarkun / president of the Szarkun association
Paulina Wołodźko – koordynator Sekcji Śródziemnomorskiej KNSA UJ /
coordinator of the Mediterranean Section of the KNSA UJ association
Kornelia Kasperkiewicz – członek SKN Szarkun / member of the Szarkun association

Koło Naukowe Studentów Archeologii UJSekcja Archeologii Śródziemnomorskiej KNSA UJStudenckie Koło Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu Szarkun

Patron:

Instytut Archeologii