Szkice z Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu

„Szkice z Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu” są czasopismem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu „Szarkun”. Autorami artykułów w nim publikowanych są członkowie Koła – studenci i doktoranci Wydziału Historycznego UW.

Autorzy chcieliby także w tym miejscu podziękować wszystkim recenzentom za pomoc w opracowaniu poniższych tekstów zamieszonych w czasopiśmie. Zebranie materiałów do części zawartych w pracy artykułów nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego ze strony Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, która również sfinansowała w dużej części wydanie publikacji.