Członkowie koła

ZARZĄD

Prezes Koła – Tomasz Barański
Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: Archeologia (studia magisterskie) oraz Arabistyka i Islamistyka (studia licencjackie). Obiektem jego zainteresowań są kraje wschodniego basenu Morza Śródziemnego, ich sytuacja społeczno-polityczna, kultura, historia i archeologia. Interesuje się również epigrafiką i językami starożytnymi (łacina, greka, j. aramejski). Do tej pory zajmował się przede wszystkim badaniem okresu grecko-rzymskiego na Bliskim Wschodzie w szczególności życiem społeczno-religijnym. Od niedawna poszerzył zakres swoich studiów również na okres muzułmański. Aktualnie przygotowuję pracę magisterską z zakresu papirologii arabskiej. Uczestnik badań archeologicznych w Libanie i Egipcie. W SKN „Szarkun” od 2012 roku, prezes koła od 2015 roku.

Wiceprezes Koła – Weronika Karpińska-Szarata
Studentka V roku Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Grant Diamentowy” za projekt pt.: „Gdy Rzymianin przybył do Edomu. Proces przekształcania królestwa nabatejskiego w rzymską prowincję Arabię”. Jej zainteresowania obejmują tereny Lewantu (głównie południowego) w okresie hellenistycznym i rzymskim. Od dziecka interesowała się historią, archeologią i kulturą Izraela, zarówno starożytnego, jak i zupełnie współczesnego, ten temat bez wątpienia można nazwać jej „konikiem”. Aktualnie zajmuje się inskrypcjami nabatejskimi w kontekście obecności Rzymian na terenach dzisiejszej Jordanii. Brała udział w badaniach wykopaliskowych w Libanie oraz na Cyprze. W SKN „Szarkun” od roku akademickiego 2012/2013 (w roku 2014/2015 skarbnik koła, zaś 2015/2016 wiceprezes).

Skarbnik i Sekretarz – Adrianna Madej
Studentka archeologii i egiptologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania, co zważywszy na wybór kierunków dziwić nie powinno, koncentrują się wokół starożytnego Egiptu – jego kultury, religii i języka. Początkowo skupiona przede wszystkim na wczesnych dziejach państwa faraonów, obecnie poświęca zdecydowanie więcej uwagi epoce Nowego Państwa i III Okresu Przejściowego przygotowując pracę magisterską dotyczącą pieczęci datowanych na czasy od XVIII do XXI dynastii. Uczestniczka badań archeologicznych w Egipcie i Turkmenistanie. W SKN „Szarkun” od 2014 roku.

Moderator strony WWW – Paweł Borycki
Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach archeologia i informatyka. Obiektem jego zainteresowań jest architektura Azji Środkowej od okresu achemenidzkiego do czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej. Zajmuje się badaniami dotyczącymi metrologii historycznej okresu achemenidzkiego. Brał udział w badaniach archeologicznych w Turkmenistanie. W SKN „Szarkun” od 2014 roku.

LISTA OBECNYCH CZŁONKÓW

 • Tomasz Barański
 • Nazar Buławka
 • Paweł Borycki
 • Anna Giedrojć
 • Joanna Golec
 • Marcin Gostkowski
 • Agata Grzędzielska
 • Paweł Janik
 • Weronika Karpińska-Szarata
 • Dominika Kossowska-Janik
 • Michał Kuźmiński
 • Eliza Kloczkowska
 • Adrianna Madej
 • Dominika Majchrzak
 • Piotr Makowski
 • Jerzy Oleksiak
 • Alicja Trusewicz
 • Karolina Warecka
 • Karolina Wójcik

BYLI PREZESI

Prezes 2014-2015 – Dominika Majchrzak
Studentka ostatniego roku archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obiektem jej zainteresowań jest Mezopotamia w IV i III tys. p.n.e., przede wszystkim sztuka oraz system wierzeń i obrzędów. Obecnie zajmuje się ikonografią w gliptyce okresu wczesnodynastycznego i akadyjskiego na terenach Międzyrzecza. Brała udział w badaniach archeologicznych w Turkmenistanie, Egipcie oraz Kuwejcie. W SKN „Szarkun” od 2011 roku.

Prezes 2011-2014 – Jacek Hamburg

Prezes 2009-2011 – Anna Zawadzińska

Prezes 2008-2009 – Izaura Prusik

Prezes 2007-2008 – Maja Rzeplińska

Prezes 2007 – Iwona Brodzka

Prezes 2005-2007 – Emilia Jastrzębska